20121026

EPISODE #1 / Kai TakahashiFilmed by 93no(fool & the gang.)